HorYzoN is vanaf 1 januari 2017 de nieuwe naam voor Stratagem Strategic Research en Stratagem Program Management. Stratagem Strategic Research is in 1994 door Bouke Veldman opgericht. In de periode 1998-2004 was Stratagem onderdeel van RAND Europe. In de loop der jaren heeft Stratagem Strategic Research een bijdrage geleverd aan economische besluitvorming in private en publieke sector, waaronder de ontwikkeling van de Fokker 70, de verhuizing van TNT van Keulen naar Luik, de MKBA nieuwe zeesluis IJmuiden, vliegtuigtraining in Vietnam, de forecast modellen van Eurocontrol en het project Quality of Life in Airport Regions (QLAIR).

LinkedIn
Bouke Veldman is oprichter en managing director van HorYzoN. Hij is opgeleid als econometrist en heeft ruime ervaring in onder meer marktonderzoeken en het opzetten en uitvoeren van collectieve innovatieprogramma’s. Bouke heeft een strategisch werk- en denkniveau. Bouke is ruim 20 jaar ondernemer en was voor die tijd onder meer vice-president van denktank RAND Europe en manager marktresearch bij Fokker Aircraft. Zijn drive is om vanuit een objectieve analyse een effectieve marsroute uit te zetten en daarmee voor opdrachtgevers tot robuuste resultaten te komen.  
LinkedIn
Paul Jansen is associate bij HorYzoN. Vanuit Paul Jansen Consultancy is hij actief op het vlak van circulaire economie en ruimtelijk-economische gebiedsontwikkeling. Gebruikt zijn werkervaring bij EU, Rijk, provincie en gemeente. Als directeur van Stichting Bouwkwaliteit (SBK) en commercieel directeur van Schiphol Area Development Company (SADC) heeft hij zijn sporen in de markt verdiend. Hij heeft kennis van en ervaring met sturing van gebieds- en grondexploitaties. Een generalist (socioloog, MBA) die de diepte in kan, bemiddelt/luistert, daadkracht toont en doel- en actiegericht is. Hij geeft richting en inspiratie, energie, visie en creativiteit.
LinkedIn
Gerik ten Berge is project- en programmamanager en heeft 10 jaar ervaring met het opzetten en uitvoeren van publiek-private projecten en programma's. Gerik is economisch geograaf en spreekt, dankzij zijn werkervaring bij Kamer van Koophandel en Amsterdam Economic Board, zowel de taal van ondernemers als overheden. Gerik is analytisch, pragmatisch en resultaatgericht. Zijn drive zit in het leggen van de verbinding tussen verschillende werelden; het creëren van begrip voor een ieders belang (overheid, onderwijs en ondernemers), vanuit de overtuiging dat alleen dan collectief gedragen doelstellingen, projecten en activiteiten succesvol kunnen zijn.


Jaap Heukelom is associate en draagt met zijn pro-actieve en hands-on business development aanpak bij in diverse sectoren, Na zijn studie Elektrotechniek/Control Engineering TU-Delft volgden 9 jaar van operationele ervaring in de industrie, gevolgd door 9 jaar internationale industriële marketing en sales. Sinds 2007 is hij bezig geweest met integrale business development in de Automotive sector met focus op circulaire economie, High Tech Systems & Materials, Defensie en Aerospace. Onlangs zijn daar de Security en MedTech sector (Near to Eye interfaces) bijgekomen. Jaap levert toegevoegde waarde als programma manager/projectleider, die verbindingen legt tussen technologische innovatie, markt, financiering veelal in de triple helix van bedrijven, overheden en kennisinstellingen (onderwijs).Zijn reputatie: “Jaap ziet unieke combinaties die anderen niet zien”